Förtroendevalda

Eivor Örenmark (M)

Kontaktinformation

E-post:
Eivor.Orenmark@nacka.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens trygghetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Utbildningsnämnden Ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31