Förtroendevalda

Lina Olsson (NL)

Kontaktinformation

E-post:
lina.olsson@nacka.se

Uppdrag (14 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Svealands kustvattenvårdsförbund Ersättare för ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-03-20 2026-12-31
Nacka Stadshus AB Ledamot 2023-04-21 2024-04-21
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-04-03 2026-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ersättare 2023-04-03 2026-12-31
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ersättare 2023-04-03 2026-12-31
Nacka Energi AB Ledamot 2023-04-13 2024-04-12
Natur- och trafiknämnden 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-03-20 2026-12-31
GruppLedare Ledamot 2023-03-20 2026-10-14
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Nacka Energi Försäljnings AB Ledamot 2023-04-13 2024-04-05