Förtroendevalda

Cecilia Gardner Larsson (M)

Kontaktinformation

E-post:
ceciliahelena.gardnerlarsson@nacka.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens miljöutskott 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombud 2023-01-01 2026-12-31