Förtroendevalda

Filip Wiljander (M)

Kontaktinformation

E-post:
filip.wiljander@nacka.se

Uppdrag (13 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samordningsförbundet VärNa Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens trygghetsutskott 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Nacka Stadshus AB Ledamot 2024-04-22 2025-04-22
Krisledningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB Ombud 2023-05-13 2024-05-28
Socialnämnden Ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Socialnämndens socialutskott Ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Storsthlms förbundsmöte Ledamot 2023-01-01 2026-12-31