Förtroendevalda

Caroline Westerståhl (C)

Kontaktinformation

E-post:
caroline.westerstahl@nacka.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2023-02-08 2026-10-14