Förtroendevalda

Oliver Rykatkin (M)

Kontaktinformation

E-post:
oliver.rykatkin@nacka.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnden för arbete och försörjning utskott Ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsens trygghetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Nämnden för arbete och försörjning Ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samordningsförbundet VärNa Ägarrepresentant 2023-01-01 2026-12-31