Förtroendevalda

Naturvårdsrådet

Det ska inom natur- och trafiknämnden finnas ett naturvårdsråd med uppdrag att som en beredande funktion samråda och samarbeta med föreningar i Nacka om naturvård, sjörestaurering och skötsel av naturreservat.