Förtroendevalda

Nacka Stadshus AB

Nacka stadshus AB är moderbolag i stadshuskoncernen. Nacka stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan är ett konsoliderande bolag.