Förtroendevalda

Gode män enl. Fastighetsbildningslagen

Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. God man skall inom kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. God man skall ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Markow Susann M God man enl. Fastighetsbildningslagen 1
Hiller Johan M God man enl. Fastighetsbildningslagen 2
Bladh Peter M God man enl. Fastighetsbildningslagen 3
Sandberg Michael L God man enl. Fastighetsbildningslagen 4
Hjalmarsson Sten S God man enl. Fastighetsbildningslagen 5
Sundström Henrik MP God man enl. Fastighetsbildningslagen 6