Förtroendevalda

Gode män enl. Fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. God man skall inom kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. God man skall ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Grenninger Carl-Magnus S God man enl. Fastighetsbildningslagen 5
Engström Elisabet M God man enl. Fastighetsbildningslagen 2
Riedel Lotta M God man enl. Fastighetsbildningslagen 1
Eckerman Björn S God man enl. Fastighetsbildningslagen 6
Berglund Angela M God man enl. Fastighetsbildningslagen 3
Ekengren Håkan C God man enl. Fastighetsbildningslagen 4