Förtroendevalda

Råd och kommittéer (8 st)

Namn
Brottsförebyggande rådet i Nacka
Tillgänglighetsrådet
Seniorrådet
Näringslivsrådet
Naturvårdsrådet
Miljömålskommittén
Mångfaldskommittén
Kommittén för hälsa och livskvalitet