Förtroendevalda

Råd och kommittéer (5 st)

Namn
Brottsförebyggande rådet i Nacka
Tillgänglighetsrådet
Seniorrådet
Näringslivsrådet
Naturvårdsrådet