Förtroendevalda

Övrigt externa (21 st)

Namn
Nämndemän
Stockholms länsförbund för krishantering
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Svealands kustvattenvårdsförbund
Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse
Boo Folkets Hus
Fisksätra Folkets Hus
Mälardalsrådet
Käppalaförbundet
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL:s förbundsmöte
AB Vårljus
Boo Energi Ekonomisk förening
Samordningsförbundet VärNa
Södertörns brandförsvarsförbund
Tyresåns vattenvårdsförbund
Förbundet för Tyresåns vattenvårdsförbund
Sweden Green Building Council
Saltsjö Pir AB
Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förenings årstämma
Stockholmsregionens Försäkring AB
Regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter