Förtroendevalda

Bolag (4 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Nacka Energi AB
Nacka Energi Försäljnings AB
Nacka Stadshus AB
Nacka vatten och avfall AB