Förtroendevalda

Eivor Örenmark (M)

Kontaktinformation

E-post:
Eivor.Orenmark@nacka.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Äldrenämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31