Förtroendevalda

Angela Berglund (M)

Kontaktinformation

E-post:
angela.berglund@nacka.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enl. Fastighetsbildningslagen God man enl. Fastighetsbildningslagen 2019-01-01 - 2022-12-31
Nämndemän Nämdeman 2016-01-01 - 2019-12-31
Äldrenämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31