Förtroendevalda

Åsa Nyberg (SD)

Kontaktinformation

E-post:
asa.nyberg@nacka.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Nämndemän Nämdeman 2016-12-12 - 2019-12-31