Förtroendevalda

Karin Teljstedt (KD)

Kontaktinformation

E-post:
karin.teljstedt@nacka.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL:s förbundsmöte ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens miljöutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Nacka Stadshus AB Ledamot 2018-12-01 - 2019-03-31
Seniorrådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Äldrenämnden Ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31