Förtroendevalda

Karin Teljstedt (KD)

Kontaktinformation

E-post:
karin.teljstedt@nacka.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL:s förbundsmöte Ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens miljöutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Nacka Stadshus AB Ledamot 2021-04-01 - 2022-03-31
Seniorrådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Äldrenämnden Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31