Förtroendevalda

Lotta Riedel (M)

Kontaktinformation

E-post:
lotta.riedel@nacka.se

Bild på Lotta Riedel

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbets- och företagsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Gode män enl. Fastighetsbildningslagen God man enl. Fastighetsbildningslagen 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-01-14 - 2022-10-14