Förtroendevalda

Maria Rothzén (C)

Kontaktinformation

E-post:
maria.rothzen@nacka.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbets- och företagsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31