Förtroendevalda

Lise-Lotte Rasmussen (V)

Kontaktinformation

E-post:
lise-lotte.rasmussen@nacka.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-01-14 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31