Khashayar Farmanbar (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-9532168 (mobil)
08-718 83 27 (arbete)

Postadress:
Nacka kommun 131 81 Nacka
(utsändning)

E-post:
khashayar.farmanbar@nacka.se

Bild på Khashayar Farmanbar

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Centrala Nacka marknadsbolag AB 2:e vice ordförande 2020-04-24 - 2021-04-23
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL:s förbundsmöte Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens krisledningsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Nacka Stadshus AB 2:e vice ordförande 2020-04-01 - 2021-03-31
Näringslivsrådet 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet VärNa Ersättare til ägarrepresentant 2019-10-07 - 2021-07-02