Förtroendevalda

YuSie Rundkvist Chou (NL)

Kontaktinformation

E-post:
yusie.rundkvist-chou@nacka.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbets- och företagsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31
Arbets- och företagsnämndens utskott Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14