Björn Eckerman (S)

Kontaktinformation

E-post:
bjorn.eckerman@nacka.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enl. Fastighetsbildningslagen God man enl. Fastighetsbildningslagen 2019-01-01 - 2022-12-31
Natur- och trafiknämnden Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31