Förtroendevalda

Mats Gerdau (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0704319200 (mobil)
087189200 (arbete)

Postadress:
Nacka kommun 131 81 Nacka
(utsändning)

E-post:
mats.gerdau@nacka.se

Bild på Mats Gerdau

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Boo 1:207 AB Ordförande 2021-02-01 - 2022-03-31
Centrala Nacka marknadsbolag AB Ordförande 2021-04-24 - 2022-04-23
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL:s förbundsmöte Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens krisledningsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Nacka Stadshus AB Ordförande 2021-04-01 - 2022-03-31
Näringslivsrådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31