Förtroendevalda

Håkan Ekengren (C)

Kontaktinformation

E-post:
hakan.ekengren@nacka.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enl. Fastighetsbildningslagen God man enl. Fastighetsbildningslagen 2019-01-01 - 2022-12-31
GruppLedare Ledamot 2018-12-19 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Käppalaförbundet Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Nacka vatten och avfall AB Ordförande 2018-04-26 - 2019-04-21