Förtroendevalda

Louise Granath (L)

Kontaktinformation

E-post:
louise.granath@nacka.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Natur- och trafiknämnden Ersättare 2019-03-04 - 2019-12-31