Förtroendevalda

Anders Tiger (KD)

Kontaktinformation

E-post:
anders.tiger@nacka.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Deltidsengagerade förtroendevalda Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
GruppLedare Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2020-01-01 - 2020-12-31
Nacka Stadshus AB Ersättare 2019-04-01 - 2020-03-31
Val- och demokratinämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31