Förtroendevalda

Birgitta Berggren Hedin (L)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.berggren.hedin@nacka.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31