Förtroendevalda

Lina Olsson (NL)

Kontaktinformation

E-post:
lina.olsson@nacka.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Natur- och trafiknämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-31