Förtroendevalda

Hans Peters (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-431 83 47 (mobil)

Postadress:
Nacka kommun 131 81 Nacka
(utsändning)

E-post:
hans.peters@nacka.se

Bild på Hans Peters

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens krisledningsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens miljöutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Nacka Stadshus AB Ledamot 2021-04-01 - 2022-03-31
Natur- och trafiknämnden Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Naturvårdsrådet Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31