Förtroendevalda

Elisabet Engström (M)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enl. Fastighetsbildningslagen God man enl. Fastighetsbildningslagen 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kulturnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Nämndemän Nämdeman 2016-01-01 - 2019-12-31