Förtroendevalda

Lydia Liu (KD)

Kontaktinformation

E-post:
lydia.liu@nacka.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31