Förtroendevalda

Liberalerna (L)

Antal personer (23 st)

Efternamn Förnamn
Lundström Stefan
Sterner Varnestig Linda
Hedhav Charlie
Lagowski Szymon
Lidzell Maria
Noori Mohammad
Norman Johan
Kopriwa Carina
Björk Monica
Fröman Jan
Grack Sten
Sturén Monia
Eklund Ingwar
Holm Filippa
Brohede Tellström Monica
Strömberg Petter
Sääf Martin
Håkansson Helena
Berggren Hedin Birgitta
Bünger Karin
Grudevall-Steen Gunilla
Hjalmarsson Douglas
Eriksson Jimmy