Förtroendevalda

Liberalerna (L)

Antal personer (21 st)

Efternamn Förnamn
Sterner Varnestig Linda
Hedhav Charlie
Lagowski Szymon
Lidzell Maria
Norman Johan
Kopriwa Carina
Björk Monica
Fröman Jan
Grack Sten
Sturén Monia
Eklund Ingwar
Holm Filippa
Brohede Tellström Monica
Strömberg Petter
Sääf Martin
Håkansson Helena
Clasén Markus
Berggren Hedin Birgitta
Grudevall-Steen Gunilla
Hjalmarsson Douglas
Eriksson Jimmy