Förtroendevalda

Gunilla Grudevall-Steen (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070 431 96 90 (mobil)

Postadress:
Nacka kommun 131 81 Nacka
(utsändning)

E-post:
gunilla.grudevall-steen@nacka.se

Bild på Gunilla Grudevall-Steen

Uppdrag (12 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nacka Stadshus AB Ledamot 2024-04-22 2025-04-22
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Näringslivsrådet 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Beredningen för beredskapsfrågor Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens trygghetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Nacka vatten och avfall AB 1:e vice ordförande 2024-04-14 2025-04-14
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens miljöutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31