Förtroendevalda

Kristdemokraterna (KD)

Antal personer (19 st)

Efternamn Förnamn
Fjellner Maria
Idsund Larsson Hercules
Teljstedt Karin
Eckardt Gabriella
Herczfeld Stefan
Jans Ylva
Lopez Oliver
Lagerroos Maria
Gunnesson Martin
Eckardt Stefan
Lindberg Henrik
Drevinger Louise
Hellström Rebecka
Walldov Maximilian
Tiger Anders
Friberg Rakel
Lindgren Jonathan
Idsund Larsson Marie
Johannesson Edberg Helena