Förtroendevalda

Lotta Riedel (M)

Bild på Lotta Riedel

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män enl. Fastighetsbildningslagen God man enl. Fastighetsbildningslagen 2023-01-01 2026-12-31