Förtroendevalda

Gode män enl. Fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. God man skall inom kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. God man skall ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Riedel Lotta Moderata samlingspartiet God man enl. Fastighetsbildningslagen 1
Engström Elisabet Moderata samlingspartiet God man enl. Fastighetsbildningslagen 2
Berglund Angela Moderata samlingspartiet God man enl. Fastighetsbildningslagen 3
Ekengren Håkan Centerpartiet God man enl. Fastighetsbildningslagen 4
Grenninger Carl-Magnus Arbetarepartiet-Socialdemokraterna God man enl. Fastighetsbildningslagen 5
Eckerman Björn Arbetarepartiet-Socialdemokraterna God man enl. Fastighetsbildningslagen 6