Förtroendevalda

Håkan Ekengren (C)

Kontaktinformation

E-post:
hakan.ekengren@nacka.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Tillgänglighetsrådet 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Gode män enl. Fastighetsbildningslagen God man enl. Fastighetsbildningslagen 2023-01-01 2026-12-31
Nämnden för arbete och försörjning Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Beredningen för beredskapsfrågor Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Äldrenämnden 1:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31