Förtroendevalda

Björn Eckerman (S)

Kontaktinformation

E-post:
bjorn.eckerman@nacka.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män enl. Fastighetsbildningslagen God man enl. Fastighetsbildningslagen 2023-01-01 2026-12-31
Natur- och trafiknämnden Ledamot 2024-01-01 2024-12-31