Förtroendevalda

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)

Antal personer (59 st)

Efternamn Förnamn
Athari Håkansson Håkan
Duvnäs Magnus
Emanuelsson Lena
Karlsson Lars
Frank Henrik
McAleenan Dominic
Hassas Moska
Josefsson Thomas
Kvist Johanna
Loch Viola
Stark Nico
Wessman Yvonne
Ryberg Kent
Norrman Grenninger Åsa
Swärd Majvie
Carlsson Sven-Olov
Norman Karin
Olsson My
Berg Arbro Eva
Sulja Stevan
Nilsson Gunnar
Holm Nordquist Carmen
Gonäs Lena
Norborg Friberg Emelie
Rende Birgitta
Olofsson Kent
Damberg Bertil
Nilsson Anders V
Nyman Gräff Gunnel
Hult Stefan
Åberg Maria
Sundström Monica
Rohlin Malin
Forsberg Ole
Eckerman Björn
Khan Hina
Unosson Henrik
Emanuelsson Lovisa
Jäderberg Ewa
Bjordal Espen
Weigl Suzanne
Andersson Andreas
Osei-Amoako Godwyll
Nyman Brita
Qvarsell Mattias
Hävrén Lennart
Oppelstrup Jesper
Dorby Anders
Farahrouz Marzieh
Grenninger Carl-Magnus
Wrang Madeleine
Schwitzgold Strömberg Eva
Riahi Imed
Raner Maria
Ekstrand Åke
Dahn Alva
Westerling Helena
Palmér Madeleine Eleonor
Achilles Anders