Förtroendevalda

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)

Antal personer (62 st)

Efternamn Förnamn
Athari Håkansson Håkan
Duvnäs Magnus
Emanuelsson Lena
Karlsson Lars
Frank Henrik
Hassas Moska
Josefsson Thomas
Sjökvist Kenneth
Kvist Johanna
Loch Viola
Wessman Yvonne
Ryberg Kent
Lindholm Hanneli
Stenqvist Bengt
Hellströmer Martin
Costa Daniel
Norrman Grenninger Åsa
Swärd Majvie
Norman Karin
Olsson My
Berg Arbro Eva
Sulja Stevan
Nilsson Gunnar
Holm Nordquist Carmen
Gonäs Lena
Trosell Salma
Norborg Friberg Emelie
Rende Birgitta
Olofsson Kent
Damberg Bertil
Nilsson Anders V
Nyman Gräff Gunnel
Hult Stefan
Åberg Maria
Sundström Monica
Rohlin Malin
Forsberg Ole
Eckerman Björn
Khan Hina
Unosson Henrik
Emanuelsson Lovisa
Rundkvist Martin
Larsen Jonatan
Jäderberg Ewa
Bjordal Espen
Weigl Suzanne
Andersson Andreas
Åberg Gunilla
Osei-Amoako Godwyll
Nyman Brita
Qvarsell Mattias
Hävrén Lennart
Dorby Anders
Grenninger Carl-Magnus
Wrang Madeleine
Riahi Imed
Raner Maria
Ekstrand Åke
Dahn Alva
Westerling Helena
Palmér Madeleine Eleonor
Achilles Anders