Förtroendevalda

Henrik Unosson (S)

Kontaktinformation

E-post:
henrik.unosson@nacka.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens miljöutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Boo 1:207 AB 2:e vice ordförande 2023-04-21 2024-04-21
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Käppalaförbundet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Centrala Nacka marknadsbolag AB 2:e vice ordförande 2023-04-21 2024-04-17
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14