Förtroendevalda

Åsa Norrman Grenninger (S)

Kontaktinformation

E-post:
asa.norrman-grenninger@nacka.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Överförmyndarnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31