Förtroendevalda

Gunnel Nyman Gräff (S)

Kontaktinformation

E-post:
gunnel.nyman.graff@nacka.se

Bild på Gunnel Nyman Gräff

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Nämnden för arbete och försörjning 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsens trygghetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Nacka Stadshus AB Ersättare 2023-04-21 2024-04-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Samordningsförbundet VärNa Ersättare 2024-01-01 2024-12-31