Förtroendevalda

Johanna Kvist (S)

Kontaktinformation

E-post:
johanna.kvist@nacka.se

Uppdrag (12 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nacka Stadshus AB 2:e vice ordförande 2024-04-22 2025-04-22
Storsthlms förbundsmöte Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens trygghetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Samordningsförbundet VärNa Ersättare til ägarrepresentant 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Näringslivsrådet 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens miljöutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31