Förtroendevalda

Yvonne Wessman (S)

Kontaktinformation

E-post:
yvonne.wessman@nacka.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nacka Energi Försäljnings AB Lekmannarevisor 2023-04-13 2024-04-05
Centrala Nacka marknadsbolag AB Lekmannarevisor 2023-04-21 2024-04-17
Nacka Stadshus AB Lekmannarevisor 2023-04-21 2024-04-21
Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse revisorsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltn. Revisor 2023-06-28 2026-12-31
Nacka vatten och avfall AB Lekmannarevisor 2023-04-13 2024-04-13
Nacka Energi AB Lekmannarevisor 2023-04-13 2024-04-12
Nacka Skarpnäs Exploaterings AB Lekmannarevisor 2023-04-18 2024-04-17
Boo 1:207 AB Lekmannarevisor 2023-04-21 2024-04-21