Förtroendevalda

Nacka Stadshus AB

Mandatperiod: 2023-04-21 - 2024-04-21

Nacka stadshus AB är moderbolag i stadshuskoncernen. Nacka stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan är ett konsoliderande bolag.