Förtroendevalda

Lars Palmberg (C)

Kontaktinformation

E-post:
lars.palmberg@nacka.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltn. Revisor 2023-09-18 2026-12-31
Nacka Energi AB Lekmannarevisor 2024-04-13 2025-04-12
Centrala Nacka marknadsbolag AB Lekmannarevisor 2024-04-18 2025-04-14
Nacka Energi Försäljnings AB Lekmannarevisor 2024-04-06 2025-03-29
Nacka vatten och avfall AB Lekmannarevisor 2024-04-14 2025-04-14
Nacka Stadshus AB Lekmannarevisor 2023-09-18 2024-04-21