Förtroendevalda

Marie-Louise Barrenäs Andersson (NL)

Kontaktinformation

E-post:
marie-louise.andersson@nacka.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Centrala Nacka marknadsbolag AB Lekmannarevisor 2024-04-18 2025-04-14
Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltn. Revisor 2023-01-01 2026-12-31
Nacka Energi AB Lekmannarevisor 2024-04-13 2025-04-12
Nacka Energi Försäljnings AB Lekmannarevisor 2024-04-06 2025-03-29
Nacka vatten och avfall AB Lekmannarevisor 2024-04-14 2025-04-14
Nacka Stadshus AB Lekmannarevisor 2023-04-21 2024-04-21