Förtroendevalda

Angela Berglund (M)

Kontaktinformation

E-post:
angela.berglund@nacka.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män enl. Fastighetsbildningslagen God man enl. Fastighetsbildningslagen 2023-01-01 2026-12-31
Äldrenämnden Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Nämndemän Nämndeman 2024-01-01 2027-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14