Förtroendevalda

Andreas Andersson (S)

Kontaktinformation

E-post:
andreas.andersson@nacka.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens trygghetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Utbildningsnämnden 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Storsthlms förbundsmöte Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Beredningen för beredskapsfrågor 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Nacka Stadshus AB Ledamot 2023-04-21 2024-04-21